Mình là Lê Trinh - người yêu thích du lịch bụi trải nghiệm lâu ngày, tự mình khám phá văn hoá, con người nhiều đất nước. Mình đã từng sống ở Israel 1 năm, Trung Quốc 1 năm, Philippines 2 năm và một vài đất nước khác. Hi vọng các bài viết của mình sẽ mang tới nhiều kiến thức bổ ích cho chuyến hành trình của bạn.